Handchirurgie

reconstructieve chirurgie

terug naar overzicht

De menselijke hand is een complex sensomotorisch orgaan. Een maximum aan elementen zitten in een minimum aan ruimte. De hand vertoont twee belangrijke functies: de beweeglijkheid en de gevoeligheid. Een onbeweeglijke hand is nutteloos, een ongevoelige hand is een 'blinde' hand. De chirurgie daarvan moet dan ook gebeuren met grondige kennis van de anatomie en met behulp aan aangepast instrumentarium, waarin de microchirurgie een belangrijke rol speelt.

De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen ook een zintuig op zich. Het is een complex van botten en weefsels dat een zeer grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uitvoert: met veel kracht gereedschap en machines bedienen, maar ook met grote precisie en gevoeligheid een instrument bespelen.

De hand is juist door zijn complexe bouw, een kwetsbaar orgaan. Statistisch gezien krijgt iedereen ooit gemiddeld tweemaal een handtrauma en eenmaal een niet-traumatische aandoening van de hand!

Aandoeningen van de hand en pols kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld:

- Storingen in de ontwikkeling zoals te weinig, te veel of misvormde vingers bij de geboorte.
- Verwondingen (bijvoorbeeld opgelopen tijdens werk, sport of in het verkeer).
- Infecties (bijvoorbeeld van nagelwal, peesschede of gewricht).
- Degeneratieve veranderingen (bijvoorbeeld de ziekte van Dupuytren of arthrose).
- Reumatische ziekten.
- Tumoren (meestal goedaardige gezwellen zoals een ganglion).
- Beknelling van zenuwen (bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom).
- Overbelasting (bijvoorbeeld peesontstekingen).

Eenieder van deze aandoeningen wordt door onze afdeling met zorg en deskundigheid behandeld. Ons ziekenhuis kenmerkt zich verder door een multidisciplinaire aanpak wanneer een aandoening daarom vraagt. Dit houdt voor de hand en pols in het bijzonder in, dat er een nauwe samenwerking bestaat met de afdeling revalidatie (ten behoeve van de gespecialiseerde ergotherapie dat daar plaatsvindt), en de afdelingen traumatologie en orthopedie.


Als ondersteunende therapie na een hand-of polsletsel kan handrevalidatie van groot belang zijn. Het is een combinatie van kinesitherapie en ergotherapie voor de behandeling van uiteenlopende letsels, afwijkingen en postoperatieve symptomen, met de bedoeling de vroegere functies zo snel mogelijk te herstellen en het risico op restschade tot een minimum te beperken. De aanpak is bij voorkeur multidisciplinair, zeker bij complexe problematiek. Er wordt samen met de revalidatie-arts en handchirurg  bekeken welke  therapie nodig is. Mogelijke behandelingen zijn: spalktherapie, oefentherapie, individuele adviezen en aanpassingen, gebruik van hulpmiddelen en training van dagelijkse aktiviteiten. De bedoeling is steeds om vroegere handfuncties maximaal te herwinnen en de dagelijkse bezigheden en het werk zo snel mogelijk te kunnen hervatten.