Rhinoplastie (neuscorrectie)

gelaat

terug naar overzicht

Een rhinoplastie is de esthetische correctie van de uitwendige vorm van de neus. De ingreep beoogt een vormelijke harmonisering van de verschillende delen van de neus en poogt die tegelijk in balans te brengen met de globale vorm en karaktertrekken van het hele gezicht. Een rhinoplastie is dus een gepersonaliseerde en subtiele evenwichtsoefening waarbij zowel de totale vorm als de kleinste vormelijke details van de neus afgewogen worden tegen de gelaatsvorm en gelaatsexpressie van de patiënt. De operatie verloopt onder algemene verdoving.

Een septorhinoplastie is een combinatie van aanpassing van het inwendig kraakbeen en uitwendige bot van de neus. Dit kan voor esthetische redenen zijn, maar kan ook ten gevolge zijn van aangeboren of traumatische afwijkingen. In het laatste geval kan een deel van de operatie terugbetaald zijn indien u voldoet aan vastgelegde voorwaarden.