Dijlift

Body Contouring

terug naar overzicht

Na gewichtsverlies of doorheen het natuurlijk verouderingsproces, kan de huid van de dijen nogal eens gaan doorhangen. Dit kan bij bepaalde patiënten eveneens gepaard gaan met overtollig vetweefsel. Dit geeft vaak functionele hinder doordat de dijen makkelijk tegen elkaar komen en kan ook het dragen van bepaalde kledij bemoeilijken. Slechts in zeldzame gevallen kan sport en dieet de huid voldoende doen samentrekken en dijen voldoende versmallen. Een dijlift is een elegante manier om de contouren van de dij te herstellen. Dit gebeurt doorgaans door een combinatie van liposuctie en huid-excisie, maar kan soms met een liposuctie alleen ook al mooie resultaten geven. De chirurgische techniek hangt sterk af van het klinisch onderzoek en de verwachtingen van de patiënt. In geval van huidexcisie, zijn verschillende patronen mogelijk, afhankelijk van de regio’s van huidexcess. Dit wordt ook tijdens de consultatie uitvoerig besproken.