Borstaugmentatie (vergroting)

Borst

terug naar overzicht

Een borstaugmentatie (borstvergroting) is een ingreep om het volume van de borsten te vergroten. Dit kan zowel geïndiceerd zijn in geval van een beperkt borstvolume of na verlies van borstvolume na gewichtsreductie of zwangerschap. Een borstaugmentatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden: met borstprothesen, met eigen vetweefsel (lipofilling) of met lokale flapchirurgie (bijvoorbeeld na gewichtsverlies). Vaak wordt ook een combinatie van technieken gebruikt. De ingreep wordt altijd uitgevoerd onder algemene verdoving. In geval van borstprothesen, worden altijd prothesen met siliconegel gebruikt om een langdurig stabiel resultaat te garanderen.

Deze kunnen geplaatst worden via een snede rond de tepelhof of via een snede in de plooi onder de borst. Tijdens de consultatie wordt uitvoerig tijd gemaakt om de juiste keuze prothese te bepalen inzake volume, vorm en omlhulsel. Ook de chirurgische techniek en nodige nazorg worden uitvoerig besproken.


In geval van borstaugmentatie middels lipofilling, wordt door middel van een liposuctie eerst eigen vet gerecupereerd uit andere zones van het lichaam (bijvoorbeeld de buik en flanken). Dit wordt dan voorbereid in verschillende stappen om nadien te gebruiken als vulmateriaal voor de borst. Deze techniek kan aangewend worden om een natuurlijke borstvergroting te bekomen, waarbij de wens is om maximaal 1 cupmaat toe te nemen. De hoeveelheid vetweefsel dat kan ingebracht worden in de borst is immers beperkt en mag niet overdreven zijn, om complicaties zoals vetnecrose en cysten te vermijden. Dames die zodus een borstaugmentatie wensen van maximaal één cup-maat, kunnen in aanmerking komen om een borstvergroting te ondergaan dmv lipofilling. Een voordeel van deze techniek is dat er geen prothesemateriaal wordt gebruikt. Een nadeel is wel dat niet al het ingespoten vet op termijn overleeftt en er altijd een deel van het vet “wegsmelt”. De resultaten die verkregen worden na 3-6 maand zijn echter wel heel natuurlijk en vanaf dan permanent (tenzij flinke vermagering).