Raadpleging

terug naar overzicht

ALGEMENE RAADPLEGING
De consultatie Plastische Heelkunde bevindt zich in zone C op niveau -1 (gelijkvloers)

Wat moet ik meebrengen op een afspraak ?

Gelieve identiteitsgegevens klaar te houden voor uw inschrijving in het ziekenhuis.
- Identiteitskaart
 

Gelieve medisch relevante informatie klaar te houden voor uw afspraak met de arts.
- Verwijsbrief
- …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hoe verloopt mijn afspraak ?

    
Inschrijving      Wachtzaal    Afspraak   Afsprakenbalie      Kassa

De dag van uw afspraak komt u naar het ziekenhuis een half uur voor het moment waarop u op de dienst Plastische Heelkunde verwacht wordt tenzij anders vermeld. Eerst moet u zich in schrijven aan de inschrijvingsbalie.

U kan zich inschrijven aan:
1) de algemene inschrijvingsbalie voor volwassenen dewelke u kan vinden aan de "ingang consultaties": zone C

2) ter hoogte van de "ingang hospitalisaties" (zone A) is er behalve een opnamebalie, ook een inschrijvingsbalie voor ambulante activiteit.

Nadat u ingeschreven bent, kan u onmiddellijk naar de wachtzaal  gaan van de dienst Plastische Heelkunde (wachtzaal C2 - zone C - niveau -1) waar u een afspraak hebt. Ter hoogte van de wachtzaal moet u zich niet aanmelden aan de balie

U dient uw aanmeldingsformulier dat u kreeg bij inschrijving in het daartoe voorziene bakje in de wachtzaal te deponeren. U krijgt dit formulier terug na uw afspraak.

Vervolgens zal de arts of verpleegkundige u komen halen voor uw afspraak.
Na uw afspraak zijn er drie dingen die mogelijk noodzakelijk zijn.
1) u moet een vervolgafspraak maken
2) u moet een ingreep ondergaan of gehospitaliseerd worden (hospitalisatie of daghospitalisatie) en dient hiervoor een aantal zaken te regelen
3) u moet uw factuur betalen (enkel elektronische betalingen zijn mogelijk

1. Een vervolgafspraak maakt u ter hoogte van de afsprakenbalie van de
    Dienst Plastische Heelkunde. Deze bevindt zich schuin tegenover wachtzaal  
    C2.

2. U begeeft zich naar het secretariaat pre-operatieve onderzoeken (zone
    C, niveau -1) waar verpleegkundigen de medische kant van uw opname zullen
    voorbereiden.

3. Betaling doet u ter hoogte van de kassa. Dit is dezelfde balie als deze waar u
    zich hebt ingeschreven bij het binnenkomen in zone C of zone A. Belangrijk:
    enkel elektronische betalingen worden aanvaard.

De basiskost is 25 Euro + supplement van 31,25 € voor gepersonaliseerde consultatie.
Bij afgifte van het betalingsbewijs, ontvangt u een getuigschrift voor het ziekenfonds.
Tijdens een consultatie bij één van de assistenten-geneesheren in opleiding is dit steeds onder supervisie van een staflid. Voor dergelijke consultatie wordt het basisbedrga gefactureerd op naam van de stagemeester.
Wij willen duidelijk stellen dat er noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot de operaties worden medegedeeld. Hiervoor vragen wij u vriendelijk een afspraak te regelen bij één van onze artsen en dit met hen te bespreken.
Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten van de operatieve ingreep zijn.
De Algemene Consultatie gaat door op dinsdagvoormiddag en donderdagnarmiddag.

-GEPRIVATISEERDE RAADPLEGING
Consultatie voor patiënten aangesloten bij Belgische mutualiteit 
Indien u een nieuwe patiënt bent of wanneer uw gegevens (mutualiteit, adres,...) gewijzigd zijn, dient u zich aan te melden aan de Kassa/Onthaal zone C verdiep -1. 
Daarna gaat u verder naar de polikliniek Plastische Heelkunde zone c niveau -1 wachtzaal c2 , waarbij u, uw inschrijvingsformulier deponeert in het daartoe voorziene bakje.Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtzaal.
De kosten hiervoor zijn 55,08 Euro. U kunt enkel elektronisch betalen of indien gewenst kan een factuur later opgestuurd worden.
Hiervan vordert u een bedrag terug van de mutualiteit, berekend op 22,98 euro.
Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten voor een operatieve ingreep zijn.
Tevens willen wij duidelijk stellen dat er noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot operatieve ingrepen worden medegedeeld. Dit zal door de arts met u worden besproken tijdens de consultatie.
 De tijdstippen van de geprivatiseerde raadpleging vindt u onder ‘praktisch – artsen’
Consultatie voor buitenlandse patiënten (niet aangesloten bij Belgische mutualiteit)
U dient zich aan te melden aan de Kassa/Onthaal zone c niveau -1. Daar dient u de consultatie te betalen, dit kan enkel electronisch. Na betaling ontvangt u hiervoor een kwijting die u kunt indienen bij uw ziektekosten verzekeringsmaatschappij.
Daarna gaat u verder naar de polikliniek plastische heelkunde zone c niveau -1 wachtzaal c2.
U dient uw aanmeldingsformulier dat u kreeg bij inschrijving in het daartoe voorziene bakje in de wachtzaal deponeren


Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties steeds in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten van de operatieve ingreep zijn. Tevens wordt verbandmateriaal apart gefactureerd.
Tevens willen wij duidelijk stellen dat noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot operaties worden medegedeeld. Dit zal steeds door uw behandelend chirurg met u worden besproken