Het verloop van een borstreconstructie:

terug naar overzicht

Informatie voor patiënten met een borstreconstructie door middel van een vrije-flap

Voor de ingreep:
• Op de consultatie worden de nodige documenten gegeven om bijkomende onderzoeken te laten gebeuren en om uw opname te regelen.
• U wordt verwacht op de afdeling om 17u de dag voor de ingreep, u dient niet nuchter te zijn
• De arts of de assistent komt eventueel nog langs voor de voorbereiding met u te bespreken
• De verpleegkundige zal een anamnese afnemen en u de nodige informatie verstrekken

 • U wordt naar de kamer gebracht, u krijgt uitleg over de gang van zaken
 • U voorbereiden op de dag  nadien : u krijgt een armband met uw identificatiegegevens, drukkousen worden opgemeten, scheren ter hoogte van de operatiezone, een injectie toedienen met bloedverdunnende medicatie, een klein lavement , nagelhygiëne wordt gecontroleerd, soms dient nog een bijkomende bloedafname te gebeuren.
 • U meedelen vanaf welk uur u dient nuchter te zijn
 • U meedelen welke medicatie u mag in-of doornemen
 • Eventueel het uur van de operatie meedelen.


De dag van de ingreep:
• U doet uw hygiënische zorgen en trekt het operatiekleedje en de anti-flebitiskousen aan
• U mag geen make-up dragen of geen nagellak
• U verwijdert uw juwelen
• U verwijdert uw eventuele tandprothese
• Blijft u nuchter en volgt de instructies op van de verpleegkundige in verband met in te nemen medicatie
• Net voor het naar de operatiezaal te gaan , wordt u gevraagd om nog eens naar het toilet te gaan.
• Uw premedicatie wordt toegediend en op dit moment mag u uw bed niet meer verlaten.
• Het ziekenhuisvervoer komt u halen en brengt u naar de operatieafdeling


Na de ingreep:
• U ontwaakt op de recovery of de uitslaap-unit
• U hebt een infuus, een blaaskatheter, enkele opvangrecipiënten voor het wond exsudaat te draineren
• Elk halfuur zal door de verpleegkundige van de recovery de bloedvoorziening van de borst gecontroleerd worden.  Dit gebeurt door controle van: temperatuur, kleur, consistentie, hoeveelheid wond exsudaat en capillaire refill en de huidspanning.
• Er wordt u een halfzittende/halfliggende  houding aanbevolen om de spanning op de buik te vermijden
• De houding in bed is afhankelijk van de plaats van de donor
• Bij pijn of misselijkheid mag u dit melden aan de verpleegkundige, zodat men u de nodige medicatie kan toedienen
• U mag niet eten of drinken tot u hiervoor toestemming hebt gekregen
• U blijft 1 nacht op de recovery zo alles vlot verloopt en op advies van de anesthesist


Op de verpleegafdeling:
• De ochtend na de operatie, na de nodige controles door de plastisch chirurg en zijn team, alsook door de anesthesist, mag u terug naar uw kamer
• Dezelfde zorgen worden verder gezet, de controles dienen nu slechts om het uur te gebeuren en dit wordt zo per dag afgebouwd tot alles prima in orde is;
• Dagelijks zal u gezien worden door de plastisch chirurg, die per dag beslist welke zorgen er verder dienen te gebeuren :

 • infusen verwijderen
 • drains verwijderen

 dit gebeurt steeds op advies van de arts.
• De kinesist zal langskomen om met u ademhalingsoefeningen te doen
• De verpleegkundigen zullen u helpen in uw dagelijkse zorg:

 • vitale parameters controleren zoals bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling
 • u helpen bij uw toilet
 • u helpen bij het opstaan
 • u helpen bij het in-en uitstappen van uw bed
 • dagelijkse controle van de verbanden en ze eventueel vervangen

• het kan zijn dat men u ter hoogte van het abdomen een buikband heeft omgedaan om vochtopstapeling te vermijden tussen de buikwand.  Deze dient u minsten een 4-tal weken te dragen.  Tijdens de nacht mag deze eventueel uitgelaten worden.
• Vanaf de 5de dag na uw operatie mag u ( tenzij bij contra-indicatie) een sport-BH dragen of een loszittende BH zonder steunbeugels wordt aangeraden.  Na de revalidatie van 4 tot 6 weken mag men opnieuw zelf gekozen lingerie dragen.


Thuiszorg:
• Bij het ontslag uit het ziekenhuis krijgt u de volgende documenten mee :

 • Een brief voor de huisarts
 • Voorschrift voor pijnstillers, verbandmateriaal,…
 • Afspraak op de raadpleging voor de follow up
 • Eventuele nodige verzekeringsdocumenten

• Er wordt een huidlijm gebruikt en deze heeft geen dagelijkse zorg nodig.
• Deze lijm laat toe dat u een douche kan nemen, enkel ter hoogte van de navel en het centrale deel van de buikwand zal er een verband zijn dat na het douchen dient vervangen te worden.
• Bij het ontslag uit het ziekenhuis worden de verbanden gewisseld en er wordt een verband op de wonde gedaan die dient veranderd te worden na elke douche.  Na de douche dient u de wonde ter hoogte van de navel en ter hoogte van het centrale gedeelte van de buik aan te stippen met Isobetadine dermicum®.  Alsook een nieuw verband dient aangebracht te worden.  Zo dit niet mogelijk is wordt er een voorschrift voorzien met de nodige zorgen voor de thuisverpleegkundige, alsook de verbanden worden voorgeschreven.

Wat mag en wat mag niet?
• Na de operatie voelt de borst soms wat strak aan, ook zwelling is normaal.  Dit verdwijnt naarmate de genezing vordert.
• Ongevoeligheid ter hoogte van de borst en de buik kan ook voorkomen.
• Roken mag niet gedurende uw hele herstelperiode
• De hechtingen die gebruikt worden , resorberen vanzelf (behalve ter hoogte van de navel) , deze worden gecontroleerd op de raadpleging en worden daar na advies van de chirurg verwijderd.
• U mag in de auto een autogordel dragen, maar deze mag niet te fel spannen ter hoogte van de gereconstrueerde borst.
• Vermijd buikligging de eerste 2 tot 4 weken
• Zijligging mag vanaf de 10de dag na uw operatie
• Sporten beoefenen waarbij de armen boven het niveau van de schouders gaat, moet vermeden worden de eerste 4 tot 6 weken, alsook vermijd zware hef -en tilbewegingen
• Poetsen en boodschappen doen mag, maar rustig aan.
• U dient wel voldoende te bewegen, maar in functie van uzelf.
• Luister naar uw lichaam , wanneer het moe is, moet u de nodige rustpauzes inlassen.

Na 4 tot 6 weken mag u  uw activiteiten terug hervatten


Wanneer dien ik mijn arts te contacteren?
• Bij problemen mag u ons steeds contacteren
• Indien u ongerust bent over de wonde
• Indien u koorts heeft of wanneer de pijn sterk toeneemt
• Bij plotse zwelling , hevige roodheid en warm aanvoelende borst of buik
• Indien er duidelijke tekens zijn van kleurverandering ter hoogte van de nieuwe borst