Het verloop van een borstreconstructie:

terug naar overzicht

Het globale verloop van de borstreconstructie uit eigen weefsel

Inleiding:

Sommige vrouwen die een borstamputatie hebben of zullen ondergaan, beslissen om een reconstructie te laten uitvoeren. Anderen verkiezen het dragen van een uitwendige prothese. Nog anderen wensen niets te doen. Ook na borstsparende heelkunde bestaat soms een al dan niet uitgesproken vervorming van de borst, waarvoor heelkundige reconstructiemogelijkheden bestaan. Wat voor de ene vrouw de ideale oplossing is, is dit niet noodzakelijk voor de andere. Belangrijk is echter dat elke vrouw die voor borstkanker wordt behandeld, de verschillende behandelings- en reconstructiemogelijkheden kent en op basis van deze volledige informatie haar persoonlijke keuze maakt.

Deze informatie is bedoeld om meer uitleg te geven aan vrouwen die beslist hebben een borstreconstructie te laten uitvoeren uit eigen weefsel.

Borstreconstructie verandert niets aan het verloop van de ziekte, m.a.w. het heeft geen negatieve effecten op de behandeling of evolutie, maar het verbetert wel de kwaliteit van het leven.

Een borstreconstructie kan reeds 6 tot 12 maanden na een amputatie worden uitgevoerd of na het beëindigen van de eventuele nabehandeling bestaande uit radio- en/of chemotherapie; dit wordt een secundaire of laattijdige borstreconstructie genoemd.

Nog beter is echter om het verwijderen van de tumor meteen door reconstructie te laten volgen, de zogenaamde primaire of gelijktijdige reconstructie. Het esthetische resultaat is meestal optimaler en de wondgenezing verloopt gewoonlijk gemakkelijker dan bij een secundaire reconstructie.

Niet iedere methode is geschikt voor elke patiënt. Welk type reconstructie het beste resultaat zal geven, is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd en lichaamsbouw, vorm en volume, evt. voorafgaande operaties, het soort ingreep dat aan de borst is of zal worden uitgevoerd en de evt. nabehandeling.

Elke techniek heeft daarbij zijn voor- en nadelen. De plastisch chirurg zal samen met de oncologische chirurg met al deze factoren rekening houden. Daarnaast speelt de persoonlijke voorkeur van de vrouw een belangrijke rol.

Met de tijd worden de voordelen met lichaamseigen weefsel groter. Hoe langer de reconstructie , hoe kleiner de kans op complicaties en hoe beter het esthetisch resultaat wordt . De reconstructie uit eigen weefsel heeft als groot voordeel dat deze mee evolueert met uw lichaam, wanneer u vermagert of in gewicht toeneemt, zal uw nieuwe borst in volume mee afnemen of toenemen. Ook wanneer uw lichaam verandert in temperatuur (koorts of koude) zal deze nieuwe borst net hetzelfde aanvoelen. En het esthetische resultaat is mooi , de borst voelt aan als "eigen", ze is geen vreemde.

Wanneer u samen met uw plastisch chirurg beslist heeft tot een borstreconstructie uit eigen weefsel is het belangrijk om te weten dat :

Er van u verwacht wordt dat u voor uw operatie een 2-tal keer op consultatie komt. De eerste keer om te kijken wat uzelf verwacht en of we deze verwachtingen kunnen realiseren, er wordt een persoonlijke uitleg gegeven over de mogelijkheden die bij u persoonlijk mogelijk zijn en er wordt voldoende tijd gemaakt om uw vragen te beantwoorden. Er worden contactgegevens uitgewisseld, zodat u steeds terecht kunt voor de nodige informatie. Op een tweede consultatie wordt alles nog eens overlopen, u kan uw bijkomende vragen stellen en de nodige documenten voor de bijkomende onderzoeken, uw opnameplanning, anesthesie e.d. worden op dit moment geregeld. Wanneer u het zelf nodig acht , mag u gerust nog steeds contact opnemen voor een bijkomende consultatie te plannen of eventueel nog zaken na te vragen.

Voor de planning in tijd van de gehele procedure van een borstreconstructie zal u ongeveer een klein jaar moeten inschatten. De borstreconstructie zelf kan men indelen in enkele fasen ( dit is wel afhankelijk van persoon tot persoon). Deze fasen zijn:

  • 1ste fase is de borstreconstructie zelf
  • Bij reconstructie met lichaamseigen weefsel wordt gebruik gemaakt van huid- en vetweefsel van een andere plaats in het lichaam. Er bestaan hierbij verschillende mogelijkheden die op de consultatie met u worden besproken. De vorm en het volume van de nieuwe borst worden tijdens de 1ste fase grotendeels bepaald. Er wordt rekening gehouden met de wens van de vrouw en haar omgeving. De opnameperiode is hier gemiddeld een 5-7 dagen , met de eerste overnachting op de recovery om de controles die nodig zijn optimaal te kunnen uitvoeren. Wanneer alles vlot verloopt, kan u na een week het ziekenhuis verlaten.
  • Tussen de 1ste en 2de fase wordt u regelmatig gezien op de consultatie voor de follow up en om na een 3-tal maand de tweede fase te kunnen inplannen.

 

  • 2de fase is de remodellage en de reconstructie van de tepel
  • Dit gebeurt meestal in dagopname. Het is niet enkel de tepelreconstructie waar aandacht aan gegeven wordt , ook wordt er rekening gehouden met het volumeverschil tussen de borsten. Indien dit nodig is wordt dit in de 2de fase gecorrigeerd, alsook eventuele littekencorrecties ter hoogte van de donorsite uit de 1ste fase worden hier weggewerkt. Dit zijn steeds kleine correcties, waardoor dit meestal in dagopname kan uitgevoerd worden.
  • Opnieuw wordt u verwacht op de consultatie voor uw follow up, de afspraken hiervoor worden tijdens uw hospitalisatie geregeld en meegeven naar huis. Het is mogelijk dat er nog een bijkomende kleine ingreep moet voorzien worden, dit wordt met u besproken op de consultatie. Het is echter afhankelijk van patiënt tot patiënt en afhankelijk van het verwachtte resultaat, alsook persoonsgebonden welke correcties er dienen te gebeuren.
  • Ten slotte wordt na de volledige remodellage de laatste fase gepland.

 

  • De laatste fase of de eindfase is de tatoeage van de tepel en het tepelhof
  • Dit gebeurt ambulant, er wordt voor u een afspraak geregeld op een dinsdagvoormiddag en in de loop van de voormiddag kan u terug naar huis. De nodige uitleg over nazorg wordt u meegeven alsook de nodige contactgegevens voor bij vragen of problemen. Hier in het ziekenhuis gebeurt de tatoeage steeds onder supervisie van een arts. (als het nodig zou zijn, kan deze ook plaatselijk een verdoving toedienen). De tatoeage zelf wordt geplaatst door Sofie Saelens, een schoonheidsspecialiste met een specifieke opleiding naar tepeltatoeages.
  • Er wordt opnieuw verwacht dat u zich na een 3-tal maanden na de tatoeage een follow-up laat gebeuren op de consultatie. Wanneer voor u alles in orde is, vragen we na de volledige afloop om jaarlijks op controle te komen.

 

Houd echter wel in het achterhoofd, dat deze indeling in verschillende fasen een richtlijn is voor wanneer alles vlot verloopt zonder complicatie. Dat wanneer er complicaties optreden of bij moeilijkere wondheling of bij falen van de reconstructie, de behandeling dient aangepast te worden en sommige fasen opnieuw dienen doorlopen te worden.

Wanneer u nog verdere informatie wenst of wanneer u nog bijkomende vragen heeft, gelieve contact met ons op te nemen

=> Sabine Raes : email : sabine.raes@uzbrussel.be of telefonisch : 02/474.92.20