Rhinoplastie / otoplastie / blefaroplastie

gelaat

terug naar overzicht

RHINOPLASTIE

Een rhinoplastie is de esthetische correctie van de uitwendige vorm van de neus. De ingreep beoogt een vormelijke harmonisering van de verschillende delen van de neus en poogt die tegelijk in balans te brengen met de globale vorm en karaktertrekken van het hele gezicht.
Een rhinoplastie is dus een gepersonaliseerde en subtiele evenwichtsoefening waarbij zowel de totale vorm als de kleinste vormelijke details van de neus afgewogen worden tegen de gelaatsvorm en gelaatsexpressie van de patiënt. De operatie verloopt onder algemene verdoving of onder lokale verdoving met sedatie (de toediening van geneesmiddelen die het bewustzijn verlagen, waardoor men minder gespannen is).

 

OTOPLASTIE

Afstaande oren kunnen bij kinderen of volwassenen hinderlijk zijn met soms het onderwerp van spot. Deze aangeboren aandoening kan gecorrigeerd worden met een heelkundige ingreep in dagkliniek of ambulant, afhankelijk of de ingreep onder locale of algemeen verdoving gebeurt. Bij kinderen wordt graag met een volledige verdoving gewerkt.
Via een insnede achter het oor wordt het kraakbeen geremodelleerd, waardoor een normale afstand van het oor tot de schedel wordt bekomen.

 

BLEFAROPLASTIE

Overtollige huidter hoogte van de bovenste ooglid kan belemmerend zijn voor het gezichtsveld van een patient en kan een vermoeide indruk geven. Correctie wordt bekomen door het verwijderen van deze overtollige huid met repositioneren van de diepere vetkwabben. Zowel de bovenste als de onderste oogleden kunnen worden gecorrigeerd.
Dit resulteert in een jongere frissere blik, met littekens die in de meeste gevallen bijna onzichtbaar zijn. De ingreep gebeurt meestal  onder plaatselijke verdoving, neemt een klein uurtje in beslag en gebeurt in dagkliniek of ambulant.