Historiek

Plastische chirurgie werd opgestart aan de Vrije Universiteit van Brussel binnen de afdeling Algemene Heelkunde in 1979 door Professor Paul Wylock.  Het ziekenhuis was toen amper 2 jaar oud. Dr. P. Wylock had juist zijn opleiding beëindigd in de vermaarde dienst van prof. G. Matton in Gent.  In die periode was hij de enige Nederlandstalige plastisch chirurg in Brussel.  Hij startte een algemeen plastische praktijk en was ook sterk geïnteresseerd in de handchirurgie.  In 1982 kreeg hij de prijs van de Belgian Hand Group, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze vereniging, met een studie over de ziekte van Dupuytren.  Dit was dan ook de start van een 'Dupuytren' carrière, want in december 2006 werd op de dienst de duizendste patiënt geopereerd met de ziekte van Dupuytren.  Toen hij in 1986 stagemeester werd kon hij van dan af bekwame plastici opleiden, in totaal 11 waarvan 2 buitenlandse artsen, die allemaal bloeiende praktijken hebben opgebouwd.  Zijn klinische ervaring werd bekroond met de publicatie in 2010 van zijn prestigieuze boek "The Life and Times of Guillaume Dupuytren, 1777-1835".

 

In 1990 werd het Schisisteam opgericht, gecoördineerd door dr. G. Mullie, samen met de dienst stomatologie, K.N.O., medische genetica, pediatrie, een sociaal verpleegkundige en een logopediste.  We betreuren echter het vroege vertrek van Dr Mullie als gevolg van een slepende  ziekte in 2009.

 

Sinds 2005, omvatten de klinische activiteiten het gehele gebied van de Plastische Heelkunde: congenitale afwijkingen van het hoofd-en halsgebied, handchirurgie, huidtumoren en -defecten, decubitus ulcera en esthetische chirurgie.

 

Op 17 December 2010 werd Prof. Wylock Emeritus en door Prof. Dr. M. Hamdi opgevolgd als hoofd van de dienst Plastische Heelkunde.
Samen met de komst van Dr. Zeltzer en Dr. Hendrickx, brengt Prof. Dr. M. Hamdi de microchirurgische activiteiten op een Internationaal niveau en voegt een nieuw tijdperk toe aan de bestaande klinische ervaring van het departement. Meer onderzoek en wetenschappelijke activiteiten behoren tot  een van de belangrijkste taken van de afdeling.